Shyness

کمی به خودتان استراحت دهید و مطلبی را مطالعه کنید

چگونه می توانید با هرکسی در هر شرایطی صحبت کنید؟
آخرین مطالب

چگونه می توانید با هر کسی در هر شرایطی صحبت کنید؟ – ۱

این کتاب دارای ۸ فصل است:
فصل اول: راز گفتگوی توأم با اعتماد به نفس
فصل دوم: خودتان مهم هستید
فصل سوم: اصول اولیه گفتگو
فصل چهارم: چگونه می توان با دیگران ارتباط دوستانه برقرار کرد؟

عروسک خیمه شب بازی دیگران نباشیم!
آخرین مطالب

عروسک خیمه شب بازی دیگران نباشیم!

مدیری که به علت خجولی گری کارمندش، او را برای اضافه کار نگه می دارد
یا به علت خجولی گری کارمندش، کارهای زیادی را بر عهده اش می گذارد
کارمندی که به علت خجولی گری همکارش، کارهای خودش را به دوش او می اندازد
دختری که به علت خجولی گری نمی تواند به پسری که دستش را برای دست دادن دراز کرده است، نه بگوید
و پسری که به علت خجولی گری در ابتدای ازدواج، مهریه های سنگینی را قبول می کند
همه ی این موارد من را یاد آن عروسک های خیمه شب بازی می اندازند.

خجولی یا پُررویی
آخرین مطالب

خجالتی یا پر رو

خجالتی و پر رو واژه‌هایی هستند که معمولاً آنها را در مقابل یکدیگر قرار می‌دهند اما حقیقت امر این است که این دو واژه، دو روی یک سکه هستند و هر دوی آنها از بلد نبودن مهارت‌ها در موقعیت‌های مختلف نشأت می گیرد.
برای مطالعه بیشتر در این زمینه کلیک کنید.

در گفتگو با افراد به کجا نگاه کنیم؟
آخرین مطالب

چگونه ارتباط چشمی برقرار کنیم

آیا می دانید، وقتی با کسی صحبت می کنید باید به کجا نگاه کنید؟
آیا می دانید، زمانی که به صحبت های دیگران گوش می دهید، به کجا نگاه می کنید؟
آیا می دانید، میزان ارتباط چشمی با افراد یا نگاه کردن به دیگران چقدر است؟
آیا می دانید، برای تقویت ارتباط چشمی باید چه کار کنیم؟

آیا مایل هستید که اعتماد به نفس خود را افزایش دهید؟

با مطالب ما همراه باشید تا تغییرات شگفت انگیزی را در زندگی خود شاهد باشید.