آرشیو ماهانه با ساختار تاریخ

کمی به خودتان استراحت دهید و مطلبی را مطالعه کنید

شکاف های یادگیری
آخرین مطالب

شکاف های یادگیری و اینکه چرا تغییر نمی کنم؟

شکاف های یادگیری موضوعی است که اگر نتوانیم آن را به درستی حل کنیم، شاید تغییری نکنیم و یا اگر بخواهیم که تغییری کنیم، سرعت تغییرمان به کندی سپری می‌شود.

رفتار قاطع - رفتار قاطعانه
آخرین مطالب

رفتار قاطع داروی خجالت و کمرویی

در مقاله “رفتار قاطع، داروی خجالت و کمرویی” به این موضوع پرداختم که هر فردی در هر موقعیتی که قرار می‌گیرد، یکی از این چهار رفتار را از خود بروز می‌دهد.
۱- پرخاشگری ۲- افسردگی ۳- خجولی‌گری ۴- رفتار قاطعانه و محترمانه
واینکه رفتار قاطعانه و محترمانه ریشه در عزت نفس دارد. برای بررسی بیشتر هر کدام از این رفتارها به ادامه مطلب مراجعه فرمائید.

آیا مایل هستید که اعتماد به نفس خود را افزایش دهید؟

با مطالب ما همراه باشید تا تغییرات شگفت انگیزی را در زندگی خود شاهد باشید.