kamranganji.com

کمی به خودتان استراحت دهید و مطلبی را مطالعه کنید

دور باطل خجولی گری
آخرین مطالب

دور باطل خجولی گری

در این دور باطل شما در یک جایی اشتباهی مرتکب می شوید، هُل می شوید، سرخ می شوید و یا آن توقعی که از خودتان دارید را نمی توانید عملی کنید و بعد هرجا که مجدداً در آن موقعیت حاضر می شوید، با خودگویی منفی به خود می گویید که آن دفعه در این موقعیت نتوانستم خوب عمل کنم و این دفعه نیز ممکن است که مثل دفعه قبل شود.

چگونه می توانید با هرکسی در هر شرایطی صحبت کنید؟
آخرین مطالب

چگونه می توانید با هر کسی در هر شرایطی صحبت کنید؟ – ۱

این کتاب دارای ۸ فصل است:
فصل اول: راز گفتگوی توأم با اعتماد به نفس
فصل دوم: خودتان مهم هستید
فصل سوم: اصول اولیه گفتگو
فصل چهارم: چگونه می توان با دیگران ارتباط دوستانه برقرار کرد؟

آیا مایل هستید که اعتماد به نفس خود را افزایش دهید؟

با مطالب ما همراه باشید تا تغییرات شگفت انگیزی را در زندگی خود شاهد باشید.