کامران گنجی

کمی به خودتان استراحت دهید و مطلبی را مطالعه کنید

دیسیپلین
آخرین مطالب

دیسیپلین در مدیریت زمان و افزایش عملکرد

دیسیپلین یعنی انجام کار درست در زمان درست نه انجام کاری که دوست داریم در زمانی که دوست داریم!
در این مقاله به موضوع دیسیپلین و نقش آن با مدیریت زمان و افزایش عملکرد پرداخته‌ام.

دور باطل خجولی گری
آخرین مطالب

دور باطل خجولی گری

در این دور باطل شما در یک جایی اشتباهی مرتکب می شوید، هُل می شوید، سرخ می شوید و یا آن توقعی که از خودتان دارید را نمی توانید عملی کنید و بعد هرجا که مجدداً در آن موقعیت حاضر می شوید، با خودگویی منفی به خود می گویید که آن دفعه در این موقعیت نتوانستم خوب عمل کنم و این دفعه نیز ممکن است که مثل دفعه قبل شود.

عروسک خیمه شب بازی دیگران نباشیم!
آخرین مطالب

عروسک خیمه شب بازی دیگران نباشیم!

مدیری که به علت خجولی گری کارمندش، او را برای اضافه کار نگه می دارد
یا به علت خجولی گری کارمندش، کارهای زیادی را بر عهده اش می گذارد
کارمندی که به علت خجولی گری همکارش، کارهای خودش را به دوش او می اندازد
دختری که به علت خجولی گری نمی تواند به پسری که دستش را برای دست دادن دراز کرده است، نه بگوید
و پسری که به علت خجولی گری در ابتدای ازدواج، مهریه های سنگینی را قبول می کند
همه ی این موارد من را یاد آن عروسک های خیمه شب بازی می اندازند.

در گفتگو با افراد به کجا نگاه کنیم؟
آخرین مطالب

چگونه ارتباط چشمی برقرار کنیم

آیا می دانید، وقتی با کسی صحبت می کنید باید به کجا نگاه کنید؟
آیا می دانید، زمانی که به صحبت های دیگران گوش می دهید، به کجا نگاه می کنید؟
آیا می دانید، میزان ارتباط چشمی با افراد یا نگاه کردن به دیگران چقدر است؟
آیا می دانید، برای تقویت ارتباط چشمی باید چه کار کنیم؟

آیا مایل هستید که اعتماد به نفس خود را افزایش دهید؟

با مطالب ما همراه باشید تا تغییرات شگفت انگیزی را در زندگی خود شاهد باشید.