معرفی کتاب چاره کمرویی، قدرت اراده / دقت

کمی به خودتان استراحت دهید و مطلبی را مطالعه کنید

معرفی-کتاب-چاره-کمرویی،-قدرت-اراده-دقت
آخرین مطالب

چاره کمرویی، قدرت اراده / دقت|معرفی کتاب

هدف اصلی این کتاب دقیقاً همانطور که در مقدمه مترجم به آن اشاره شده است، معرفی کمرویی به عنوان یک نوع بیماری روانی است که از طریق معالجات اخلاقی و روحی قابل درمان بوده و مهمترین راه علاج آن نیز از طریق تقویت اراده صورت می پذیرد.

آیا مایل هستید که اعتماد به نفس خود را افزایش دهید؟

با مطالب ما همراه باشید تا تغییرات شگفت انگیزی را در زندگی خود شاهد باشید.