شکاف دانشی

کمی به خودتان استراحت دهید و مطلبی را مطالعه کنید

شکاف های یادگیری
آخرین مطالب

شکاف های یادگیری و اینکه چرا تغییر نمی کنم؟

شکاف های یادگیری موضوعی است که اگر نتوانیم آن را به درستی حل کنیم، شاید تغییری نکنیم و یا اگر بخواهیم که تغییری کنیم، سرعت تغییرمان به کندی سپری می‌شود.

آیا مایل هستید که اعتماد به نفس خود را افزایش دهید؟

با مطالب ما همراه باشید تا تغییرات شگفت انگیزی را در زندگی خود شاهد باشید.