ارتباطات

کمی به خودتان استراحت دهید و مطلبی را مطالعه کنید

halo effect
آخرین مطالب

اثر هاله ای و افراد خجالتی

اثر هاله ای کلیدی‌ترین مفهوم ارتباطات است.
اگر ما در آن ۳ تا ۳۰ ثانیه ابتدایی در ظاهر یا رفتار و گفتارمان بتوانیم یک ویژگی خوب را به مخاطب منتقل کنیم، او این ویژگی خوب را به سایر ویژگی‌های ما تعمیم می‌دهد ولی اگر در همان ثانیه‌های اول یک نقصی در ظاهر یا گفتار و رفتارمان ببیند، همان را به سایر ویژگی‌های ما تعمیم می‌دهد.
این اثر مثبت یا منفی را اثر هاله ای نامیده‌اند.

ساخت سریع تر مسیر عصبی صحیح رفع خجولی گری
آخرین مطالب

ساخت سریع تر مسیر عصبی صحیح رفع خجولی گری

در این مقاله قصد دارم که ۴ راه دیگر برای ساخت سریع تر مسیر عصبی صحیح رفع خجولی گری را با شما عزیزان به اشتراک بگذاریم.
تمرین با خود در شرایط واقعی – ضبط صدا و فیلم از صحبت یا کارهای خودمان – همراه داشتن دفترچه یادداشت یا استفاده از نرم افزارهای یادداشت برداری همراه – اگه …. جای من بود چیکار می کرد؟

ساخت سریع تر مسیر عصبی صحیح رفع خجولی گری
آخرین مطالب

ساخت سریع تر مسیر عصبی صحیح رفع خجولی گری

راه های مختلفی برای ساخت سریع تر مسیر عصبی صحیح خجولی گری وجود دارد اما من در این مقاله به ۲ نمونه از آنها اشاره می کنم:
تیز حسی و پیدا کردن الگوهای رفتاری و کلامی در دیگران
تکنیک اگه جاش بودم

مسیر عصبی برای رفع خجولی گری
آخرین مطالب

مسیر عصبی برای غلبه بر خجالت و کمرویی

مسیر عصبی موضوعی است که اگر هرکس نسبت به آن آگاهی یابد رنج و زحمت طول غلبه بر خجالت و کمرویی برایش آسان‌تر خواهد شد.
مسیر عصبی یعنی تبدیل یک رفتار به عادت و یک رفتار به عادت تبدیل نمی‌شود، مگر آنکه مسیر عصبی آن در مغزمان ایجاد شود.

آیا مایل هستید که اعتماد به نفس خود را افزایش دهید؟

با مطالب ما همراه باشید تا تغییرات شگفت انگیزی را در زندگی خود شاهد باشید.