ادراک

کمی به خودتان استراحت دهید و مطلبی را مطالعه کنید

کاربرد ادراک در خجولی
آخرین مطالب

کاربرد ادراک در خجولی

کاربرد ادراک در خجولی
اگر بدانید که دیگران در مورد شما چه ادراک هایی دارند، چطوری عمل می کنید؟
آیا اگر کارمند باشید، اولویت ادراک های مدیرتان را پیدا نمی کنید؟

آلبوم تصاویر ذهنی یا دنیای مطلوب
آخرین مطالب

آلبوم تصاویر ذهنی یا دنیای مطلوب

ما در ذهن خود به مرور زمان و در اثر تعامل با جهان پیرامون خود کلکسیونی از تصاویری را که به ما کمک می کنند تا هر یک از نیازهایمان را ارضا کنیم، تشکیل می دهیم. این کلکسیون را ویلیام گلسر (روانشناس و نظریه پرداز تئوری انتخاب)، آلبوم تصاویر ذهنی یا دنیای مطلوب می نامد.

آیا مایل هستید که اعتماد به نفس خود را افزایش دهید؟

با مطالب ما همراه باشید تا تغییرات شگفت انگیزی را در زندگی خود شاهد باشید.