کمی به خودتان استراحت دهید و مطلبی را مطالعه کنید

در گفتگو با افراد به کجا نگاه کنیم؟
آخرین مطالب

چگونه ارتباط چشمی برقرار کنیم

آیا می دانید، وقتی با کسی صحبت می کنید باید به کجا نگاه کنید؟
آیا می دانید، زمانی که به صحبت های دیگران گوش می دهید، به کجا نگاه می کنید؟
آیا می دانید، میزان ارتباط چشمی با افراد یا نگاه کردن به دیگران چقدر است؟
آیا می دانید، برای تقویت ارتباط چشمی باید چه کار کنیم؟

درونگرا و کم حرفی
آخرین مطالب

رابطه افراد درونگرا و کم حرفی

درونگرا فردی است که انرژی خود را از درون کسب می‌کند و دوست دارد که بیشتر کارهایش را در تنهایی به سر ببرد و همین موضوع باعث ایجاد مشکل کم حرفی در این افراد می‌شود

الزامات شروع گفتگو
آخرین مطالب

چگونه کم حرف نباشیم – شروع گفتگو

اولین مانع باز کردن سر صحبت، ترس از بی اعتنایی و تحویل نگرفتن از جانب دیگران است. این ترس باعث می شود تا نتوانیم با دیگران ارتباط برقرار کنیم.

آیا مایل هستید که اعتماد به نفس خود را افزایش دهید؟

با مطالب ما همراه باشید تا تغییرات شگفت انگیزی را در زندگی خود شاهد باشید.