خجالت‌وکمرویی

کمی به خودتان استراحت دهید و مطلبی را مطالعه کنید

تمرین تصویرسازی ذهنی و غلبه بر خجالت و کمرویی
آخرین مطالب

تصویر سازی ذهنی و غلبه بر خجالت و کمرویی

اگر از رویارویی با یک فرد یا قرار گرفتن در یک موقعیت دچار اضطراب و استرس می‌شویم، تکنیک تصویر سازی ذهنی یکی از بهترین تمرین‌هاست

تصویر سازی ذهنی یعنی ما موقعیتی که قرار است در آن قرار بگیریم را از قبل در ذهن خودمان رسم کنیم اما به صورت واقعی…

تصورات ذهنی و اعتماد به نفس
آخرین مطالب

تصورات ذهنی و نقش آن در اعتماد به نفس

تصورات ذهنی چیست و چه نقشی در اعتماد به نفس دارد؟
آیا اگر کسی تصورات ذهنی منفی داشته باشد، اعتماد به نفس او کاهش می‌یابد و بالعکس اگر کسی تصورات ذهنی مثبت داشته باشد، آیا اعتماد به نفس او افزایش می‌یابد؟

افزایش اعتماد به نفس
آخرین مطالب

اعتماد به نفس چیست؟

اعتماد به نفس شامل دو موضوع است:
۱- تصورات ذهنی مثبت یا خودباوری
۲- داشتن مهارت و تعمیم آن به بخش‌های دیگر

لبخند زیبا
آخرین مطالب

لبخند زیبا و ۴ راه ساده برای لبخند زدن

در این مقاله به مدل‌های مختلف لبخند افراد می‌پردازیم و اینکه چطوری می‌توانیم مهارت لبخند زدن را به خود اضافه کنیم و چگونه لبخند زیبا داشته باشیم

آیا مایل هستید که اعتماد به نفس خود را افزایش دهید؟

با مطالب ما همراه باشید تا تغییرات شگفت انگیزی را در زندگی خود شاهد باشید.