کتاب درمان خجالت

کمی به خودتان استراحت دهید و مطلبی را مطالعه کنید

معرفی کتاب گل خجالتی
آخرین مطالب

معرفی کتاب رفع خجولی – گل خجالتی

خجولی یعنی نداشتن اطلاعات کافی در بایگانی مغز برای ایجاد واکنش به محرک بیرونی. همان طور که در کامپیوتر به وسیله ابزار جستجو به دنبال فایلی می گردید. یا آن را پیدا می کنید، یا پیغامی نمایش داده می شود و می گوید چنین فایلی وجود ندارد. یا فایلی پیدا می شود که مناسب نیاز شما نیست.

معرفی-کتاب-چاره-کمرویی،-قدرت-اراده-دقت
آخرین مطالب

چاره کمرویی، قدرت اراده / دقت|معرفی کتاب

هدف اصلی این کتاب دقیقاً همانطور که در مقدمه مترجم به آن اشاره شده است، معرفی کمرویی به عنوان یک نوع بیماری روانی است که از طریق معالجات اخلاقی و روحی قابل درمان بوده و مهمترین راه علاج آن نیز از طریق تقویت اراده صورت می پذیرد.

آیا مایل هستید که اعتماد به نفس خود را افزایش دهید؟

با مطالب ما همراه باشید تا تغییرات شگفت انگیزی را در زندگی خود شاهد باشید.