کامران گنجی

کمی به خودتان استراحت دهید و مطلبی را مطالعه کنید

انتخاب در زندگی
روزنوشته‌های کوتاه

فاصله میان تولد تا مرگ

زندگی حد فاصل بین B و D است. (‌تولد: Birth و مرگ: Death )

ولی بین B و D یک حرف دیگر یعنی C هم هست!

(#انتخاب: Choice)

انتخاب‌های ما مهمترین بخش زندگی ماست! در انتخاب‌هایمان دقت کنیم!

فن بیان چیست [همراه با 8 تمرین کاربردی]
آخرین مطالب

فن بیان چیست [به همراه ۸ تمرین کاربردی]

فن بیان چیست و چگونه می‌توان فن بیان قوی داشت
در این مقاله به برخی از تمرینات فن بیان اشاره شده است و ۸ تمرین کاربردی برای داشتن فن بیان قوی شرح داده شده است

آیا مایل هستید که اعتماد به نفس خود را افزایش دهید؟

با مطالب ما همراه باشید تا تغییرات شگفت انگیزی را در زندگی خود شاهد باشید.