سه روش برای باز کردن سر صحبت با دیگران

۳ روش برای باز کردن سر صحبت با دیگران ۳ روش برای باز کردن سر صحبت با دیگران

شما با تکمیل این فرم یک فایل صوتی ۳۹ دقیقه‌ای که جایی دیگر ارائه نشده‌ است را دریافت می‌کنید

موضوع این فایل صوتی در رابطه با  روش برای بازکردن سر صحبت و گفتگو با دیگران و از بین بردن ۲ مانع ذهنی برای شروع گفتگو با دیگران است

امیدوارم که از شنیدن آن لذت ببرید

[ulp id=’4ftCdrpEiuLszOU3′]

چک لیست اثر هاله ای ۳ روش برای باز کردن سر صحبت با دیگران ۳ روش برای باز کردن سر صحبت با دیگران

چک لیست اثر هاله‌ای

در این چک لیست برخی از مواردی که قبل از شروع ارتباط با دیگران باید رعایت کنیم، آورده شده است.

۳ روش برای باز کردن سر صحبت با دیگران ۳ روش برای باز کردن سر صحبت با دیگران

دو مانع شروع گفتگو

در این فایل صوتی به دو مانع ذهنی که ما را از شروع صحبت و گفتگو با دیگران باز می‌دارد، اشاره کرده‌ام

۳ روش برای باز کردن سر صحبت با دیگران ۳ روش برای باز کردن سر صحبت با دیگران

فایل صوتی سه روش برای شروع گفتگو با دیگران

در این فایل صوتی به ۳ روش ساده برای شروع گفتگو با دیگران پرداخته‌ام

۳ روش برای باز کردن سر صحبت با دیگران ۳ روش برای باز کردن سر صحبت با دیگران

کامران گنجی

از شما ممنونم. شما با تکمیل این فرم یک هدیه ارزشمند دریافت می‌کنید که می‌تواند به شما کمک کند که در ارتباط با دیگران بهتر اقدام کنید

و به من نیز انگیزه می‌دهید تا چنین فایل‌هایی را به صورت رایگان در اختیار شما عزیزان قرار دهم.