آرشیو ماهانه با ساختار تاریخ

کمی به خودتان استراحت دهید و مطلبی را مطالعه کنید

اصلاح مسیر و مدار در مدیریت زمان و افزایش عملکرد
آخرین مطالب

اصلاح مسیر و مدار در مدیریت زمان و افزایش عملکرد

در این مقاله به این موضوع می پردازم که اگر مسیر مدیریت زمان و افزایش عملکرد را به اشتباه می رفتیم، چگونه به اصلاح مسیر و مدار در مدیریت زمان و افزایش عملکرد بپردازیم.

ارتباط با برج مراقب در مدیریت زمان و افزایش عملکرد
آخرین مطالب

ارتباط با برج مراقب در مدیریت زمان و افزایش عملکرد

همه ما در طی روز مکالمات ذهنی فراوانی با خودمان داریم که در عملکرد ما نقش بسیار موثری را ایفا می کند و اگر بتوانیم با برج مراقبت خودمان که ذهن مان است به خوبی ارتباط برقرار کنیم، می توانیم عملکرد خودمان را افزایش یا کاهش بدهیم. اما چطوری؟

آیا مایل هستید که اعتماد به نفس خود را افزایش دهید؟

با مطالب ما همراه باشید تا تغییرات شگفت انگیزی را در زندگی خود شاهد باشید.