آرشیو ماهانه با ساختار تاریخ

کمی به خودتان استراحت دهید و مطلبی را مطالعه کنید

ادراک چیست؟
آخرین مطالب

ادراک چیست

ادراک یعنی تفسیر ما از رویدادهای بیرونی و منظور از رویدادهای بیرونی، تمام اتفاقاتی است که در بیرون از ذهن ما رخ می دهد و ما آن را از طریق حواس ۵ گانه آن را دریافت می کنیم.

آلبوم تصاویر ذهنی یا دنیای مطلوب
آخرین مطالب

آلبوم تصاویر ذهنی یا دنیای مطلوب

ما در ذهن خود به مرور زمان و در اثر تعامل با جهان پیرامون خود کلکسیونی از تصاویری را که به ما کمک می کنند تا هر یک از نیازهایمان را ارضا کنیم، تشکیل می دهیم. این کلکسیون را ویلیام گلسر (روانشناس و نظریه پرداز تئوری انتخاب)، آلبوم تصاویر ذهنی یا دنیای مطلوب می نامد.

آیا مایل هستید که اعتماد به نفس خود را افزایش دهید؟

با مطالب ما همراه باشید تا تغییرات شگفت انگیزی را در زندگی خود شاهد باشید.