سه راه برای مدیریت استرس در سخنرانی

سه راه برای مدیریت استرس در سخنرانی سه راه برای مدیریت استرس در سخنرانی 3

شما با تکمیل این فرم یک فایل صوتی ۲۳ دقیقه‌ای که جایی دیگر ارائه نشده‌ است را دریافت می‌کنید

موضوع این فایل صوتی در رابطه با ۳ راه برای مدیریت استرس در سخنرانی می‌باشد

امیدوارم که از شنیدن آن لذت ببرید

[ulp id=’7ROxdDKmf9sM4nxF’]

سه راه برای مدیریت استرس در سخنرانی سه راه برای مدیریت استرس در سخنرانی

فرم شناخت مخاطب

در این فایل صوتی به ۳ سه راه برای مدیریت استرس در سخنرانی پرداخته‌ام.

سه راه برای مدیریت استرس در سخنرانی سه راه برای مدیریت استرس در سخنرانی

چک لیست لوازم سخنران

در این چک لیست برخی از مهم‌ترین تجهیزات و هماهنگی‌هایی که شما قبل از شروع سخنرانی باید آماده کرده باشید، آورده شده است.

سه راه برای مدیریت استرس در سخنرانی سه راه برای مدیریت استرس در سخنرانی

فایل صوتی مدیریت استرس در سخنرانی

در این فرم برخی از مواردی که به شما کمک می‌کند تا قبل از شروع سخنرانی از مخاطبین شناختی داشته باشید، آورده شده است.

سه راه برای مدیریت استرس در سخنرانی سه راه برای مدیریت استرس در سخنرانی

کامران گنجی

از شما ممنونم. شما با تکمیل این فرم چند هدیه ارزشمند دریافت می‌کنید که می‌تواند به شما کمک کند که در سخنرانی‌های‌تان بدرخشید.

و به من نیز انگیزه می‌دهید تا چنین فایل‌هایی را به صورت رایگان در اختیار شما عزیزان قرار دهم.